Banner afbeelding

 Ik wil een signaal geven

Wilt u het College bescherming persoonsgegevens (CBP) op de hoogte stellen van de manier waarop in de praktijk met uw persoonsgegevens wordt omgesprongen? Of heeft u een vermoeden dat een bedrijf, organisatie of instelling persoonsgegevens ongeoorloofd gebruikt? Dan kunt u een signaal geven aan het CBP.

U geeft een signaal door het signaalformulier in te vullen.

Let op: het formulier is alleen bedoeld voor signalen. Via het signaalformulier kunt u geen verzoeken doen aan het CBP. Heeft u een vraag, kijk dan op de contactpagina hoe u het CBP kunt bereiken.

U krijgt geen reactie op uw signaal. Alleen als het CBP vragen heeft over uw signaal, neemt het CBP contact met u op.

Meer informatie over hoe het CBP omgaat met uw signaal, leest u in het privacyreglement.

Signalen aan het CBP
Signalen geven het CBP informatie over in hoeverre bedrijven, organisaties en instellingen zich houden aan de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

Naar aanleiding van uw signaal kan het CBP besluiten een onderzoek in te stellen. Daarnaast kunnen signalen aanleiding zijn om de informatie op Mijnprivacy.nl aan te vullen of aan te passen.

Werkwijze onderzoek CBP
Het CBP gebruikt uw signalen om keuzes te maken waarnaar het CBP onderzoek gaat doen. Het CBP doet dit op basis van een risicoanalyse. Belangrijke criteria hierbij zijn onder meer de ernst van de overtreding en het aantal mensen dat hierdoor wordt geraakt.

Meer informatie over de werkwijze van het CBP vindt u in de Beleidsregels handhaving op cbpweb.nl.

  

Signaalformulier